Phim tài liệu: 70 năm ngành Tài chính cách mạng Việt Nam

09:44 | 16/09/2015

Loading the player ...