Trích yếu Thông tư hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của DNNN có chức năng mua bán xử lý nợ
Số/ký hiệu 50/2019/TT-BTC
Ngày ban hành 08/08/2019
Ngày có hiệu lực 01/10/2019
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký
Thay thế văn bản
Văn bản liên quan
Tải văn bản
Tải tệp đính kèm

Văn bản khác