Trích yếu TT hướng dẫn thí điểm về khai , nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
Số/ký hiệu 05/2018/TT-BTC
Ngày ban hành 22/01/2018
Ngày có hiệu lực 16/03/2018
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký
Thay thế văn bản
Văn bản liên quan
Tải văn bản
Tải tệp đính kèm

Văn bản khác