Trích yếu Thông tư hướng đẫn QL&SD kinh phí NSNN hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DN nhỏ và vừa
Số/ký hiệu 49/2019/TT-BTC
Ngày ban hành 08/08/2019
Ngày có hiệu lực 23/09/2019
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký
Thay thế văn bản
Văn bản liên quan
Tải văn bản
Tải tệp đính kèm

Văn bản khác