Trích yếu Thông tư sửa đổi bổ xung một số điều của thông tư số 148/2016/TT-BTC của BTC quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và SD phí thẩm định cấp phép SD vật nổ công nghiệp
Số/ký hiệu 53/2019/TT-BTC
Ngày ban hành 20/08/2019
Ngày có hiệu lực 05/10/2019
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký
Thay thế văn bản
Văn bản liên quan
Tải văn bản
Tải tệp đính kèm

Văn bản khác