Trích yếu Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đanh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
Số/ký hiệu 12/2018/TT-BTC
Ngày ban hành 31/01/2018
Ngày có hiệu lực 19/03/2018
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản
Người ký
Thay thế văn bản
Văn bản liên quan
Tải văn bản
Tải tệp đính kèm

Văn bản khác