Trích yếu Thông tư sửa đổi bổ xung một số điều của thông tư số 217/2016 ngày 10/11/2016 của bộ trưởng BTC quy định mức thu chế độ thu nộp QL và SD phí xác minh giấy tờ tài liệu theo yêu cầu của cá nhân thông tư số 258/2016 ngày 11/11/2016 của bộ trưởng BTC quy định mức thu chế độ thu nộp QL và SD phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy
Số/ký hiệu 52/2019/TT-BTC
Ngày ban hành 16/08/2019
Ngày có hiệu lực 01/10/2019
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký
Thay thế văn bản
Văn bản liên quan
Tải văn bản
Tải tệp đính kèm

Văn bản khác