Trích yếu QĐ Vv Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng Khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Số/ký hiệu 33/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/11/2017
Ngày có hiệu lực 03/11/2017
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký
Thay thế văn bản
Văn bản liên quan
Tải văn bản
Tải tệp đính kèm