Trích yếu Công văn về việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đã được kết nối, tích hợp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh
Số/ký hiệu 296
Ngày ban hành 29/11/2017
Ngày có hiệu lực 29/11/2017
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký
Thay thế văn bản
Văn bản liên quan
Tải văn bản
Tải tệp đính kèm

Văn bản khác