Trích yếu V/v quán triệt, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Số/ký hiệu 231/UBND-TH
Ngày ban hành 19/01/2017
Ngày có hiệu lực 19/01/2017
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký
Thay thế văn bản
Văn bản liên quan
Tải văn bản
Tải tệp đính kèm

Văn bản khác