Số hiệu
Trích yếu
Từ ngày Đến ngày

STTSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
148/2019/TT-BTC08/08/2019

TT Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phảo thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

Tải về
Chi tiết
244/2019/TT-BTC19/07/2019

Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của TT số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và THông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghế dịch vụ kế toán

Tải về
Chi tiết
3652/2019/QĐ-UBND12/03/2019

Quyết định về việc phê duyệt đơn giá cây chè giống bằng phương pháp giâm cành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
4383/2019/QĐ-UBND01/02/2019

Quyết định về việc phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
5201/2019/QĐ-UBND23/01/2019

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch, kinh phí hỗ trợ sản xuất, cung ứng và nguyên tắc xác định giá bán muối iốt phòng chống biếu cổ cho người dân vùng dân tộc và miền núi tỉnh Thái Nguyên năm 2019

Tải về
Chi tiết
64037/2019/QĐ-UBND28/12/2018

Quyết định v/v phê duyệt đơn giá hỗ trợ cho một số đơn vị sản phẩm giống vật nuôi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
734/2018/QĐ-UBND20/12/2018

Quyết định Ban hành Bảng giá đất tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
835/2018/QĐ-UBND20/12/2018

Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
92885/2018/QĐ-UBND03/10/2018

Quyết định về việc phê duyệt đơn giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ đốt tại Nhà máy Xử lý chất thải rắn Đá Mài, xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
1015/2018/QĐ-UBND02/08/2018

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 41/201/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định hệ số điều chính giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
1125/2018/QH1412/06/2018

Tải về
Chi tiết
121295/2018/QĐ-UBND16/05/2018

Quyết định phê duyệt đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
13933/2018/QĐ-UBND09/04/2018

Quyết định về việc phê duyệt đơn giá cây chè giống bằng phương pháp giâm cành năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
1429/2018/TT-BTC28/03/2018

Thông tư hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Tải về
Chi tiết
15540/QĐ-UBND23/03/2018

Quyết định về việc phê duyệt đơn giá hỗ trợ cho một đơn vị sản phẩm giống vật nuôi năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
16690/2018/QĐ-UBND16/03/2018

QĐ về việc PDKH kinh phí hỗ trợ sản xuất, cung ứng và nguyên tắc xác định giá bán muối iốt phòng chống bưới cổ cho người dân vùng dân tộc và miền núi tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Tải về
Chi tiết
17506/2018/QĐ-UBND13/02/2018

Quyết định về việc phê duyệt giá bán nước sinh hoạt của Hợp tác xã dịch vụ cấp mước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, xã Mỹ yên, huyện Đại Từ

Tải về
Chi tiết
18495/2018/QĐ-UBND12/02/2018

Quyết định về việc phê duyệt giá dịch vụ Hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện A Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
1916/2018/TT-BTC07/02/2018

Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tải về
Chi tiết
20318/2018/QĐ-UBND31/01/2018

Quyết định về việc phê duyệt giá dịch vụ công ích hạ tầng khu công nghiệp tại Khu công nghiệp Điềm Thụy, phần diện tích 180ha(Khu A)

Tải về
Chi tiết
Trang:  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 ...  | >>

 • Chủ tịch UBND tỉnh
 • HĐND tỉnh
 • Bộ Tài chính
 • Chính phủ
 • Quản lý dịch vụ tài chính và các quỹ tài chính
 • Quản lý giá
 • Quản lý ngân sách
 • Quản lý tài chính doanh nghiệp
 • Quản lý tài sản công
 • Quản lý thuế, phí và lệ phí
 • Tài chính khác
 • Quản lý tài chính đối ngoại
 • Thanh tra, kiểm tra tài chính