Số hiệu
Trích yếu
Từ ngày Đến ngày

STTSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1367927/11/2017

QĐ Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2017 tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
234/2017/QĐ-UBND05/11/2017

QĐ Quy định việc thực hiện chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
333/2017/QĐ-UBND03/11/2017

QĐ Vv Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng Khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
416/10/2017

TT sửa đổi, bổ sung điều 3 thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Tải về
Chi tiết
5102/2017/TT-BTC05/10/2017

Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino

Tải về
Chi tiết
6101/2017/TT-BTC04/10/2017

Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Tải về
Chi tiết
796/2017/TT-BTC27/09/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
Chi tiết
892/2017/TT-BTC18/09/2017

Thông tư Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất

Tải về
Chi tiết
9101/2017/NĐ-CP01/09/2017

NĐ số 101/2017/NĐ-CP - 1/9/2017 - Chính phủ NĐ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Tải về
Chi tiết
1091/2017/TT-BTC31/08/2017

Thông tư quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Tải về
Chi tiết
1188/2017/TT-BTC22/08/2017

Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và ngoài nước bằng NSNN

Tải về
Chi tiết
1285/2017/TT-BTC15/08/2017

Thông tư quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm

Tải về
Chi tiết
1381/2017/TT-BTC09/08/2017

Thông tư quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

Tải về
Chi tiết
14192/2017/NĐ-CP07/08/2017

NĐ số 92/2017/NĐ-CP - 7/8/2017 - Chính phủ NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Tải về
Chi tiết
1576/2017/TT-BTC26/07/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của BTC quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Tải về
Chi tiết
1675/2017/TT-BTC21/07/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

Tải về
Chi tiết
1716/2017/QĐ-UBND18/07/2017

Ban hành quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh TN

Tải về
Chi tiết
1873/2017/TT-BTC17/07/2017

Thông tư quy định quản lý và sử dụng nguồn NSNN bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Tải về
Chi tiết
19Quyết định số 172/QĐ-STC07/07/2017

Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân

Tải về
Chi tiết
2015/2017/TT-BTTTT23/06/2017

TT số 15/2017/TT-BTTTT - 23/6/2017 - Bộ Thông tin và Truyền thông TT quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông

Tải về
Chi tiết
Trang:  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 ...  | >>

 • Chủ tịch UBND tỉnh
 • HĐND tỉnh
 • Bộ Tài chính
 • Chính phủ
 • Quản lý dịch vụ tài chính và các quỹ tài chính
 • Quản lý giá
 • Quản lý ngân sách
 • Quản lý tài chính doanh nghiệp
 • Quản lý tài sản công
 • Quản lý thuế, phí và lệ phí
 • Tài chính khác
 • Quản lý tài chính đối ngoại
 • Thanh tra, kiểm tra tài chính