Số hiệu
Trích yếu
Từ ngày Đến ngày

STTSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
129/2018/TT-BTC28/03/2018

Thông tư hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Tải về
Chi tiết
216/2018/TT-BTC07/02/2018

Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tải về
Chi tiết
312/2018/TT-BTC31/01/2018

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đanh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Tải về
Chi tiết
4103/QĐ-BTC24/01/2018

QĐ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Tải về
Chi tiết
506/2018/TT-BTC24/01/2018

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của BTC quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho NSNN

Tải về
Chi tiết
605/2018/TT-BTC22/01/2018

TT hướng dẫn thí điểm về khai , nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Tải về
Chi tiết
732/2017/TT-BLĐTBXH29/12/2017

TT quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Tải về
Chi tiết
8367927/11/2017

QĐ Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2017 tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
934/2017/QĐ-UBND05/11/2017

QĐ Quy định việc thực hiện chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
1033/2017/QĐ-UBND03/11/2017

QĐ Vv Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng Khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
1116/10/2017

TT sửa đổi, bổ sung điều 3 thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Tải về
Chi tiết
12102/2017/TT-BTC05/10/2017

Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino

Tải về
Chi tiết
13101/2017/TT-BTC04/10/2017

Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Tải về
Chi tiết
1496/2017/TT-BTC27/09/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
Chi tiết
1592/2017/TT-BTC18/09/2017

Thông tư Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất

Tải về
Chi tiết
16101/2017/NĐ-CP01/09/2017

NĐ số 101/2017/NĐ-CP - 1/9/2017 - Chính phủ NĐ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Tải về
Chi tiết
1791/2017/TT-BTC31/08/2017

Thông tư quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Tải về
Chi tiết
1888/2017/TT-BTC22/08/2017

Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và ngoài nước bằng NSNN

Tải về
Chi tiết
1985/2017/TT-BTC15/08/2017

Thông tư quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm

Tải về
Chi tiết
2081/2017/TT-BTC09/08/2017

Thông tư quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

Tải về
Chi tiết
Trang:  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 ...  | >>

 • Chủ tịch UBND tỉnh
 • HĐND tỉnh
 • Bộ Tài chính
 • Chính phủ
 • Quản lý dịch vụ tài chính và các quỹ tài chính
 • Quản lý giá
 • Quản lý ngân sách
 • Quản lý tài chính doanh nghiệp
 • Quản lý tài sản công
 • Quản lý thuế, phí và lệ phí
 • Tài chính khác
 • Quản lý tài chính đối ngoại
 • Thanh tra, kiểm tra tài chính