Phòng TC-KH các huyện, thành phố, thị xã

11:40 | 19/10/2014

Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 10 đường Nguyễn Du - phường Trưng Vương - TP Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ:

Email:.......................


....................................................................................................................


Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Sông Công

Địa chỉ: Số 2, Đường Trần Phú- Phường Thắng Lợi- Tp Sông Công- Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ:0280.3.509568

Email: taichinhkehoach.songcong@gmail.com


....................................................................................................................


Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Phổ Yên

Địa chỉ: Tổ dân phố 5,- Phường Ba Hàng- Tx Phổ Yên- Thái Nguyên

Điện thoại :02803.663.188

Email:


....................................................................................................................


Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Bình

Địa chỉ: Tổ 2- Thị trấn Hương Sơn- Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: 02803.867.206

Email: 

....................................................................................................................


Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Võ Nhai

Địa chỉ: Phố Thái Long- Thị trấn Đình Cả- Huyện Võ Nhai- Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: 02803.827.223

Email: 

....................................................................................................................


Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đồng Hỷ

Địa chỉ: Thị trấn Chùa Hang- Huyện Đồng Hỷ- Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ:02803.820.127

Email: tckhdonghy@gmail.com

....................................................................................................................


Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Lương

Địa chỉ: Tiểu khu Thái An- Thị trấn Đu- Huyện Phú Lương- Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: 02803.874.237

Email: tckh.phuluong@gmail.com

....................................................................................................................


Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đại Từ

Địa chỉ: Phố Đình- Thị trấn Hùng Sơn- Huyện Đại Từ- Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: 02803.824.039

Email: 

....................................................................................................................


Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Định hóa

Địa chỉ: Phố Hợp Thành- Thị trấn Chợ Chu- huyện Định Hóa- Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: 02803.878.317

Email: 


Các nội dung khác