Số hiệu
Trích yếu
Từ ngày Đến ngày

STTSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
129629/11/2017

Công văn về việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đã được kết nối, tích hợp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh

Chi tiết
233/KH-UBND27/02/2017

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

Chi tiết
314/TB-UBND10/02/2017

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 8, UBND tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết
4231/UBND-TH19/01/2017

V/v quán triệt, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết
526/CT-UBND28/12/2016

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Chi tiết
641/2016/NQ-HĐND08/12/2016

Nghị quyết kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh TN năm 2017

Chi tiết
746/2016/NQ-HĐND08/12/2016

Nghị quyết về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh TN giai đoạn 2016-2020

Chi tiết
845/2016/NQ-HĐND08/12/2016

Nghị quyết về số lượng và hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với lao động hợp đồng làm giáo viên trong các trường mầm non, tiểu học và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh TN năm 2017

Chi tiết
947/2016/NQ-HĐND08/12/2016

Nghị quyết về quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh TN giai đoạn 2016-2020

Chi tiết
1049/2016/NQ_HĐND08/12/2016

Nghị quyết ban hành quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh TN

Chi tiết
1138/2016/NQ-HĐND08/12/2016

Nghị quyết ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh TN thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

Chi tiết
1232/2016/NQ-HĐND07/12/2016

Nghị quyết ban hành quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh TN

Chi tiết
13184/2016/TT-BTC08/11/2016

TT quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến thuộc điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu- phát sóng vô tuyến điện

Chi tiết
1415318/BTC-QLCS28/10/2016

V/v thực hiện Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg

Chi tiết
1513773/CV-BTC30/09/2016

V/v kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư CT MTQG, dự án thuộc kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, dự án đầu tư trên địa bàn huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

Chi tiết
1612861/BTC-QLCS15/09/2016

V/v hướng dẫn việc cập nhật thông tin về kết quả bán/thanh lý TSNN vào CSDL quốc gia.

Chi tiết
17240/HĐND-KTNS29/08/2016

V/v Quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh TN

Chi tiết
18230\TB-VPCP11/08/2016

Thông báo Kết luộn của Phó Thủ thướng Chính Phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc ngày 03/8/2016 với Bộ Tài chính

Chi tiết
19248620/07/2016

V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính- NSNN 6 tháng cuối năm 2016

Chi tiết
2083/TB-UBND20/05/2016

Kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp thứ 51 UBND tỉnh

Chi tiết
Trang:  |  1  |  2  |  3  | >>

 • Chủ tịch UBND tỉnh
 • HĐND tỉnh
 • Bộ Tài chính
 • Chính phủ
 • Quản lý dịch vụ tài chính và các quỹ tài chính
 • Quản lý giá
 • Quản lý ngân sách
 • Quản lý tài chính doanh nghiệp
 • Quản lý tài sản công
 • Quản lý thuế, phí và lệ phí
 • Tài chính khác
 • Quản lý tài chính đối ngoại
 • Thanh tra, kiểm tra tài chính