Số hiệu
Trích yếu
Từ ngày Đến ngày

STTSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
157/2019/TT-BTC26/08/2019

Thông tư hướng dẫn cơ chế SL rủi ro của quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa

Tải về
Chi tiết
254/2019/TT-BTC21/08/2019

Thông tư hướng dẫn quản lý và SD kinh phí NSNN hỗ trợ DN nhỏ và vừa SD dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên

Tải về
Chi tiết
353/2019/TT-BTC20/08/2019

Thông tư sửa đổi bổ xung một số điều của thông tư số 148/2016/TT-BTC của BTC quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và SD phí thẩm định cấp phép SD vật nổ công nghiệp

Tải về
Chi tiết
452/2019/TT-BTC16/08/2019

Thông tư sửa đổi bổ xung một số điều của thông tư số 217/2016 ngày 10/11/2016 của bộ trưởng BTC quy định mức thu chế độ thu nộp QL và SD phí xác minh giấy tờ tài liệu theo yêu cầu của cá nhân thông tư số 258/2016 ngày 11/11/2016 của bộ trưởng BTC quy định mức thu chế độ thu nộp QL và SD phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

Tải về
Chi tiết
549/2019/TT-BTC08/08/2019

Thông tư hướng đẫn QL&SD kinh phí NSNN hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DN nhỏ và vừa

Tải về
Chi tiết
650/2019/TT-BTC08/08/2019

Thông tư hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của DNNN có chức năng mua bán xử lý nợ

Tải về
Chi tiết
748/2019/TT-BTC08/08/2019

TT Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phảo thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

Tải về
Chi tiết
847/2019/TT-BTC05/08/2019

Thông tư quy định mức thu , chế đọ thu nộp quản lý và SD phí cung cấp thông tin DN lệ phí đăng ký...

Tải về
Chi tiết
944/2019/TT-BTC19/07/2019

Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của TT số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và THông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghế dịch vụ kế toán

Tải về
Chi tiết
10652/2019/QĐ-UBND12/03/2019

Quyết định về việc phê duyệt đơn giá cây chè giống bằng phương pháp giâm cành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
11383/2019/QĐ-UBND01/02/2019

Quyết định về việc phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
12201/2019/QĐ-UBND23/01/2019

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch, kinh phí hỗ trợ sản xuất, cung ứng và nguyên tắc xác định giá bán muối iốt phòng chống biếu cổ cho người dân vùng dân tộc và miền núi tỉnh Thái Nguyên năm 2019

Tải về
Chi tiết
134037/2019/QĐ-UBND28/12/2018

Quyết định v/v phê duyệt đơn giá hỗ trợ cho một số đơn vị sản phẩm giống vật nuôi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
1434/2018/QĐ-UBND20/12/2018

Quyết định Ban hành Bảng giá đất tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
1535/2018/QĐ-UBND20/12/2018

Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
162885/2018/QĐ-UBND03/10/2018

Quyết định về việc phê duyệt đơn giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ đốt tại Nhà máy Xử lý chất thải rắn Đá Mài, xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
1715/2018/QĐ-UBND02/08/2018

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 41/201/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định hệ số điều chính giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
1825/2018/QH1412/06/2018

Tải về
Chi tiết
191295/2018/QĐ-UBND16/05/2018

Quyết định phê duyệt đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
20933/2018/QĐ-UBND09/04/2018

Quyết định về việc phê duyệt đơn giá cây chè giống bằng phương pháp giâm cành năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về
Chi tiết
Trang:  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 ...  | >>

 • Chủ tịch UBND tỉnh
 • HĐND tỉnh
 • Bộ Tài chính
 • Chính phủ
 • Quản lý dịch vụ tài chính và các quỹ tài chính
 • Quản lý giá
 • Quản lý ngân sách
 • Quản lý tài chính doanh nghiệp
 • Quản lý tài sản công
 • Quản lý thuế, phí và lệ phí
 • Tài chính khác
 • Quản lý tài chính đối ngoại
 • Thanh tra, kiểm tra tài chính