TT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở; Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra sở; cơ quan chuyên môn thuộc Sở. Tài chính chung
2 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền Giám đốc sở
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
3 Thủ tục Xử lý đơn
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện:Bộ phận xử lý đơn thư thuộc sở. Tài chính chung
4 Thủ tục Tiếp công dân
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở và tương đương; Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp công dân của Sở; các phòng ,bộ phận chuyên môn thuộc Sở có liên quan. Tài chính chung
5 Thủ tục đăng ký giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.
Tải về
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Thái Nguyên.; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên. Tài chính chung
6 Thủ tục kê khai giá (hàng hóa, dịch vụ).
Tải về
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Thái Nguyên.; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên Tài chính chung
7 Thủ tục thẩm tra quyết toán đối với dự án quy hoạch
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Thái Nguyên.; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên Tài chính chung
8 Thủ tục thẩm tra quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo cấp có thẩm quyền.
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Thái Nguyên.; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên Tài chính chung
9 Thủ tục thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước - dự án nhóm A, B, C.
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Thái Nguyên.; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên Tài chính chung