SỞ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 5 đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803855418

Email: sotaichinh@thainguyen.gov.vn

Website: http://sotc.thainguyen.gov.vn