Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn được áp dụng từ ngày 01/01/2020 (10:01 | 15/10/2019)

Ngày 03/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, theo đó, thông tư này hướng dẫn danh mục, biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;

Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn được áp dụng từ ngày 01/01/2020 (10:01 | 15/10/2019)

Ngày 03/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, theo đó, thông tư này hướng dẫn danh mục, biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;


Một số chế độ, chính sách mới tác động đến cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ 01/7/2019 (10:27 | 01/07/2019)

Theo đó tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP, ngày 09/5/2019, của Chính phủ. Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh


Bộ Tài chính họp trực tuyến hội nghị tổng kết công tác Tài chính- Ngân sách nhà nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ Tài chính- Ngân sách năm 2019 (10:02 | 10/01/2019)

Chiều ngày 09/01/2019, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước nhằm đánh giá tổng kết công tác tài chính- ngân sách nhà nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ tài chính- ngân sách năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị cóThủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Bộ trưởng tài chính Đinh Tiến Dũng


Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của tỉnh Thái Nguyên (07:56 | 03/01/2019)

Theo số liệu tổng hợp trên hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) của Sở Tài chính tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018, thực hiện thu, chi ngân sách năm 2018 tỉnh Thái Nguyên đã vượt dự toán được giao, cụ thể:


Tập huấn chế độ quản lý tài chính ngân sách xã và quản lý, sử dụng tài sản công cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018 (09:10 | 25/11/2018)

Nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính ngân sách xã, quản lý sử dụng tài sản công cho các chủ tịch HĐND, chủ tài khoản và kế toán các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.


Bộ Tài chính họp trực tuyến tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (14:04 | 09/01/2018)

Sáng ngày 08/01/2018, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 121/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. (16:07 | 26/12/2017)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với tinh thần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, năm 2016, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mang tính chất toàn dân, toàn diện, đúc kết và kế thừa những bài học kinh nghiệm trong thời gian qua nhằm thực hiện mục tiêu tăng cường, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh


Một số chính sách, chế độ quy định mới được áp dụng từ ngày 01/01/2018 (15:47 | 26/12/2017)

Theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định rõ các đơn vị tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Tài chính, hình thức báo cáo công khai thông tin nợ công và nợ nước ngoài của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,


Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 của tỉnh Thái Nguyên (16:07 | 06/12/2017)

Tính đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được số thu đáng khích lệ, cụ thể về thu cân đối trên địa bàn: 10.915.535 triệu đồng, bằng 121,1% dự toán và bằng 138,5% so với cùng kỳ năm 2016


Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp được áp dụng từ 01/01/2018 (14:55 | 30/11/2017)

Mục đích ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 nhằm đáp ứng các yêu cầu mới, phù hợp với bối cảnh thực tiễn phù hợp với Luật NSNN 2015


Sở Tài chính Thái Nguyên vào top 10 đơn vị dẫn đầu trong bảng xếp hạng ICT INDEX ngành Tài chính. (09:56 | 31/10/2017)

Theo bảng xếp hạng trong bảng báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT ngành tài chính năm 2017 (Vietnam ICT Index ngành Tài chính năm 2017 ) vừa được Cục Tin học và Thống kê tài chính- Bộ Tài chính công bố, Sở Tài chính Thái Nguyên xếp thứ 7 trên 63 Sở Tài chính trong cả nước


Triển khai nâng cấp phần mềm kế toán ngân sách xã đáp ứng theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính (09:46 | 26/10/2017)

Phần mềm Kế toán ngân sách xã (KTXA) được Cục Tin học và Thống kê Tài chính- Bộ Tài chính xây dựng cho các đơn vị xã, phường, thị trấn với mục đích tin học hóa hầu như toàn bộ nghiệp vụ kế toán từ khâu xử lý chứng từ ban đầu cho đến khâu lên các sổ, thẻ kế toán chi tiết và các báo cáo tổng hợp, quyết toán.


Trang  << | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |  Về đầu trang