Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

17:12 | 15/07/2018

Sáng ngày 14/07/2018, Đảng ủy Sở Tài chính Thái Nguyên tổ chức “Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018”. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cao Xuân Thái – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Minh Quang- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở Tài chính.

Đ/c Cao Xuân Thái – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các 

cơ quan tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị


Hội nghị đã nghe báo cáo Sơ kết công tác công tác xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Đảng bộ Sở Tài chínhthực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác tham mưu trong quản lý điều hành ngân sách, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của  tỉnh, đáp ứng được các nhiệm vụ thường xuyên và cấp bách của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh giao. Cụ thể:

- Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 được 6.972 tỷ đồng; đạt 53,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao; bằng 104% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nội địa đạt 5.567 tỷ đồng, đạt 56% so với dự toán HĐND giao, bằng 102% so với cùng kỳ. Thu xuất nhập khẩu thực hiện đạt 1.386 tỷ đồng, đạt 43,3% so với dự toán HĐND giao, tăng 11% so với cùng kỳ

- Chi ngân sách dự toán giao 13.829 tỷ đồng, thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 được 4.868 tỷ đồng, bằng 35,2% dự toán. Trong đó: Chi đầu tư phát triển thực hiện được 1.074 tỷ đồng; Chi thường xuyên thực hiện chi được 3.363 tỷ đồng, bằng 42,7% dự toán; chi Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện được 431 tỷ đồng, bằng 25% dự toán.

Để đạt được những kết quả nêu trên ngày từ đầu năm, Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thc hiệnnhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2018 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.; công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện các các quy định của nhà nước về Quản lý tài chính ngân sách; cơ chế chính sách về quản lý tài chính doanh nghiệp; tài chính hành chính sự nghiệp; quản lý tài sản công, quản lý nhà nước về tài chính trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý giá, phí, lệ phí; quản lý ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản. Lãnh đạo công tác tham mưu thực hiện tốt chương trình sự kiện lớn như: Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua yêu nước; Đại hội thể dục thể thao của tỉnh; Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh; chương trình nông thôn mới và các dự án trọng điểm của tỉnh. Thực hiện báo cáo cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Trong công tác tổ chức xây dựng đảng, Đảng bộ luôn quan tâm đẩy mạnh công tác nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ và chi bộ; Công tác đào tạo bồi dưỡng tiếp tục được quan tâm. 6 tháng đầu năm đảng ủy đã cử 3 đồng chí đi học lớp đảng viên mới, kết nạp 01 đảng viên, đăng ký dự tuyển học lớp trung cấp LLCT 03 đồng chí, 02 đồng chí đang theo học cao cấp lý luận chính trị tại tỉnh, ngoài ra còn cử cán bộ, đảng viên dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (thanh tra viên, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên).


Hình ảnh tại Hội nghị


Tiếp tục phát huy những mặt mạnh và thành tích đã đạt được trong năm 6 tháng đầu năm 2018,  Hội nghị đã thông qua những nhiệm vụ, phương hướngtrọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 như sau:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng toàn quốc, Nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ, nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở đã đề ra. Rà soát chức năng nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy để đáp ứng nhiệm vụ của Cơ quan, triển khai có hiệu quả thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII kiện toàn lại tổ chức bộ máy, tinh giảm bộ máy; ban hành sửa đổi quy chế làm việc.

2. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, tập trung vào công tác tham mưu ban hành các cơ chế chính sách, điều hành thu, chi ngân sách, có giải pháp hợp lý tăng thu, tiết kiệm chi, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018 của tỉnh; xây dựng dự toán ngân sách năm 2019. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong giải quyết công việc, thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra công tác thu chi ngân sách, công tác giá tại địa phương. Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo thực hiện các đề án trọng điểm của tỉnh. Lãnh đạo tốt công tác quốc phòng an ninh, PCCC.

3. Thường xuyên tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các phong trào, vận động gia đình thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương, các quy định của cơ quan. Tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa XII.

4. Lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty XSKT chỉ tiêu doanh thu năm sau cao hơn năm trước bình quân 7%, kinh doanh đảm bảo có lãi.

5. Lãnh đạo tốt công tác xây dựng đảng, duy trì các kỳ sinh hoạt đảng theo điều lệ đảng, thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt đảng; thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 10-HD/ĐK ngày 12/4/2017 của Đảng ủy Khối về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa“ trong nội bộ. Làm tốt công tác phát triển Đảng viên.

6. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện thi đua trong đảng cũng như trong cơ quan và các tổ chức đoàn thể; chính quyền, đoàn thể tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức thực hiện đúng các cam kết đã đăng ký. Duy trì mối liên hệ của đảng viên với nơi cư trú theo quy định 76 của Bộ chính trị; tăng cường và nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình trong Đảng.

7. Thực hiện tốt công tác cán bộ. Thường xuyên thực hiện công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 73 ngày truyền thống ngành Tài chính.

8. Lãnh đạo công tác xây dựng các đoàn thể vững mạnh, tiếp tục hưởng ứng phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày./.


Thành Long

Các nội dung khác