Ngày 20/11/2019, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết....

16:06 | 20/11/2019

Thực hiện Kế hoạch số 128-KH/ĐUK ngày 25/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Hướng dẫn số 25 –HĐ/ĐUK ngày 13/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đảng ủy Sở Tài chính Thái Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản hướng dẫn của cấp trên;

Hình ảnh tại Hội nghị

Ngày 20/11/2019, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Cao Xuân Thái, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Mai Thị Nhài, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy Sở; Cấp ủy, đảng viên thuộc 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính; 

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Cao Xuân Thái quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khỏa XII và các văn bản hướng dẫn của cấp trên

Sau buổi học tập các chi bộ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai tại đơn vị mình.

Hội nghị kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày./.

Hình ảnh tại Hội nghị

Giáp Văn Khanh

Các nội dung khác