Đảng bộ Sở Tài chính Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020

16:47 | 20/04/2018

Sáng ngày 19/04/2018, Đảng bộ Sở Tài chính Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Phẩm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Minh Quang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đ/c Lê Xuân Phẩm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên phát biểu  chỉ đạo Hội nghị


Hội nghị đã được nghe đồng Phan Bội Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, theo đó trong nửa nhiệm kỳ qua cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị nỗ lực phấn đấu tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng: Công tác quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết chủ trương của Đảng thực hiện đầy đủ, kịp thời, bám sát với chức năng, nhiệm vụ của ngành; Cấp ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh;tham mưu kịp thời với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ngành liên quan trong chỉ đạo và thực hiện công tác thu chi ngân sách, giá cả, trên đại bàn tỉnh bằng nhiều biện pháp tích cực.

Qua đó, Đảng bộ Sở Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thể hiện trên các mặt:

Công tác thu, chi ngân sách: Bám sát dự toán thu chi ngân sách do HĐND và UBND tỉnh giao hàng năm, Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ đảng viên phối hợp chặt chẽ vơí các ngành và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh thực hiện nhiều giải pháp điều hành thu chi ngân sách đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đều tăng so với kế hoạch đựơc giao, thu cân đối không kể thu tiền sử dụng đất bình quân giai đoạn 2015-2018 tăng 22,3 % (chỉ tiêu đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra cả nhiệm kỳ là 16%); chi NS đảm bảo các chế độ chính sách đáp ứng phục vụ nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh…

Lãnh đạo công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách, giá cả: tham mưu trình UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách về quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn như: Xây dựng quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ điều tiết, định mức phân bổ ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020;hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý điều hành thu chi ngân sách từng năm; các quy định của Nhà nước về đấu thầu, đấu giá, tham mưu xây dựng quy trình thẩm định và quyết toán vốn đầu tư XDCB; tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập theo các quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính, tham mưu ban hành quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện mua sắm tập trung theo đúng quy định; tham mưu xây dựng cơ chế quản lý giá của địa phương, đơn giá thuê đất, bình ổn giá, thực hiện rà soát bãi bỏ hoặc tham mưu ban hành điều chỉnh mức thu các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của tỉnh; lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, thanh tra tài chính, thống kê, tin học.

Hình ảnh tại Hội nghị

Các kết quả đã đạt được là rất khả quan, song trước những khó khăn và thách thức, toàn đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tiếp tục đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

1.  Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và CNVC. Quán triệt và học tập đầy đủ các chỉ thị nghị quyết của đảng bộ cấp trên đến 100% cán bộ CNVC. Sau học tập có xây dựng thành chương trình hành động cụ thể sát thực của cơ quan đơn vị và của mỗi cán bộ đảng viên, định kỳ sinh hoạt đảng và sinh hoạt các tổ chức, có kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của cấp trên và của đảng bộ đề ra.

 2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện các quy định của tỉnh uỷ về tiêu chuẩn đạo đức lối sống: Chỉ thị số 27- CT/TU ngày 27/10/2012 về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nội dung cần làm ngay theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thường xuyên làm tốt việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình; Tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

4. Đảng bộ tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thường xuyên rà soát bổ sung xây dựng quy chế làm việc giữa cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan và các đoàn thể. Phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức. Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội nghị quyết.

5. Duy trì chế độ sinh hoạt đảng hàng tháng đối với đảng uỷ, các chi uỷ, chi bộ, đổi mới nội dung sinh hoạt đảng đảm bảo sát thực và có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Luật cán bộ công chức, đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình, làm tốt việc đảng viên giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú.

6. Lãnh đạo làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cả về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức tin học, đào tạo sau đại học…cho cán bộ đảng viên.

7. Tiếp tục mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng và các hoạt động của cơ quan, quan tâm lãnh đạo và có các định hướng hoạt động cho các tổ chức đoàn thể công đoàn, chi đoàn thanh niên, Hội CCB nhằm phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng. Các tổ chức đoàn thể quần chúng có trách nhiệm vận động cán bộ CNVC trong cơ quan phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn cơ quan và làm tốt công tác xây dựng đảng. Mục tiêu phấn đấu của tổ chức công đoàn, chi đoàn thanh niên và Hội CCB là đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc,

8. Lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, công tác huấn luyện dân quân, tự vệ của cơ quan.

9. Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp cộng tác của các ban nghành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng. Xây dựng nội bộ đoàn kết tạo ra sức mạnh tổng hợp phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Thành Long

Các nội dung khác