Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

15:37 | 26/01/2018

Sáng ngày 25/01/2017, Đảng ủy Sở Tài chính Thái Nguyên tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng  năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018”. Đến dự Hội nghị có đồng chí Cao Xuân Thái – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Minh Quang- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở Tài chính.

Đ/c Cao Xuân Thái – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối 

các cơ quan tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Đảng bộ Sở Tài chínhthực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác tham mưu trong quản lý điều hành ngân sách, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của  tỉnh và đặc biệt là hoàn thành vượt mức kế hoạch thu chi ngân sách, đáp ứng được các nhiệm vụ thường xuyên và cấp bách của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh giao. Cụ thể:

-Thực hiện thu NSNN năm 2017 đạt 12.643 tỷ đồng, tăng 3.633 tỷ đồng, tăng 40% so với dự toán tỉnh giao.

- Chi ngân sách thực hiện hết 31/12/2017 11.158 tỷ đồng, đạt 109% dự toán. Chi ngân sách đã đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán được duyệt của các cấp, các ngành, các đơn vị đồng thời đảm bảo thực hiện tiết kiệm, hiệu quả.

Để đạt được những kết quả nêu trên ngày từ đầu năm, Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, công tác tài chính hành chính sự nghiệp, công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, công tác quản lý tài sản công, quản lý nhà nước về tài chính trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý giá, phí, lệ phí, đầu tư xây dựng cơ bản, thẩm tra quyết toán các công trình XDCB hoàn thành đúng quy định, đúng thời gian, ứng dụng tin học trong quản lý tài chính ngân sách; thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Lãnh đạo thực hiện báo cáo cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; Thực hiện tốt công tác cán bộ như quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác của công chức trong cơ quan, công tác nâng bậc lương thường xuyên, trước hạn; Công tác thi đua khen thưởng; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chú trọng cải cách lề lối làm việc, cải cách thủ tục và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; Phát động phong trào thi đua, ký giao ước và đăng ký thi đua, triển khai phong trào xây dựng cơ quan văn hoá; Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, phòng chống cháy nổ tại đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao. Đã cử cán bộ, đảng viên tham gia học các lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh, huấn luyện dân quân tự vệ, phòng chống cháy nổ...

Trong công tác tổ chức xây dựng đảng. Đảng ủy Sở luôn quan tâm, quán triệt, phổ biến và tổ chức học tập kịp thời các Nghị quyết của Trung ương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến 100% cán bộ đảng viên. Rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ Sở; quy hoạch chức danh Bí thư, Phó bi thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 để trình phê duyệt theo đúng quy định. Đảng bộ luôn quan tâm đẩy mạnh công tác nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ và chi bộ; Công tác đào tạo bồi dưỡng tiếp tục được quan tâm.

Hình ảnh tại Hội nghị

Tiếp tục phát huy những mặt mạnh và thành tích đã đạt được trong năm 2017,  Hội nghị đã thông qua những nhiệm vụ, phương hướngtrọng tâm năm 2018 như sau:

1.Tập trung lãnh đạo, quán triệt thực hiện tốt nội dung nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đảng bộ Khối lần thứ XIV và Nghị quyết của Đảng uỷ Sở Tài chính, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên.

2. Lãnh đạo công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung vào công tác tham mưu quản lý tài chính, ngân sách, đảm bảo đúng quy định của Luật NSNN, công khai, minh bạch; có giải pháp hợp lý nhằm tăng thu, tiết kiện chi, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương năm 2018.

3. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

4. Lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xổ số đảm bảo mục tiêu tăng trưởng về doanh thu và số nộp ngân sách, mở rộng các hình thức kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động.

5. Lãnh đạo công tác xây dựng đảng, duy trì các kỳ sinh hoạt đảng theo điều lệ đảng, thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt đảng; bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng phục vụ công tác phát triển đảng; tổ chức phát động thi đua trong đảng cũng như trong cơ quan và các tổ chức đoàn thể, duy trì mối liên hệ của đảng viên với chi bộ nơi cư trú theo quy định 76 của Bộ Chính trị, tăng cường và nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình trong đảng. Đẩy mạnh việc thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

6. Lãnh đạo công tác dân vận và tổ chức đoàn thể: Tập trung nâng cao hoạt động dân vận theo Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong hoạt động của các tổ chức đoàn thể, quan tâm chỉ đạo định hướng và tạo điều kiện cho các đoàn thể trong cơ quan hoạt động.

7. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối và chương trình của Đảng uỷ. Tiến hành giám sát thường xuyên các tổ chức Đảng và Đảng viên, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại.

8. Lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, công tác huấn luyện dân quân, tự vệ của cơ quan.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày./.Các nội dung khác