Sở Tài chính Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban khối tài chính quý I năm 2018

17:01 | 16/01/2018

Sáng ngày 16/01/2018, Sở Tài chính Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2018 với các phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Quang- Ủy viên ban chấp hành tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính; lãnh đạo các phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã.

Hình ảnh tại Hội nghị

Hội nghị giao ban đã đánh giá tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Trong đó đưa ra một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018 và để xuất các giải pháp triển khai nhiệm vụ ngân sách năm 2018. Cụ thể như sau:

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2017. Sở Tài chính Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện trên các mặt:

- Thu NSNN thực hiện hết ngày 31/12/2017 đạt 12.643 tỷ đồng, vượt 3.633 tỷ đồng, vượt 40% dự toán. Trong đó thu nội địa đạt 9.865 tỷ đồng, vượt 45% dự toán, thu xuất nhập khẩu đạt 2.718 tỷ đồng, vượt 20% dự toán, thu quản lý qua ngân sách đạt 59 tỷ đồng; 9/9 huyện, thành, thị xã đã thực hiện vượt dự toán thu NSNN được UBND tỉnh giao.

- Chi ngân sách địa phương thực hiện giải ngân, thanh toán hết 31/12/2017 đạt 11.158 tỷ đồng, bằng 109% dự toán. Trong đó: Chi đầu tư phát triển đã giải ngân thanh toán được 2.974 tỷ đồng, bằng 181% dự toán, trong đó chủ yếu tăng chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất; Chi thường xuyên, thực hiện hết 31/12/2017 đạt 7.300 tỷ đồng, đạt 104% so với dự toán; Chi chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ thực hiện đạt 883 tỷ đồng, bằng 101% dự toán.

Hình ảnh tại Hội ngh

Hội nghị giao ban cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong quý I/2018 như:

- Thực hiện tốt công tác khóa sổ kế toán trên TABMIS, quyết toán ngân sách năm 2017, chuyển nguồn ngân sách năm 2017 sang năm 2018 theo đúng quy định.

          - Đối chiếu khớp đúng số bổ sung, tạm ứng từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2017.

          - Triển khai giao dự toán ngân sách năm 2018, đảm bảo chi trả lương, các chế độ chính sách theo quy định, trong đó lưu ý năm 2018

- Ghi thu ghi chi xi măng, cơ sở hạ tầng theo quy định.

          - Tham mưu với UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố thực hiện tốt công tác bình ổn giá trong dịp Tết nguyên Đán.

          - Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo theo quy định.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh: Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020 và là năm thứ hai thực hiện Luật ngân sách nhà nước năm 2015, đề nghị các đơn vị tham mưu tích cực, kịp thời với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý thu - chi và điều hành ngân sách, làm tốt công tác khóa sổ kế toán, chỉnh lý quyết toán, rà soát các khoản chi chuyển nguồn, đề xuất các nhiệm vụ chi cho các chính sách an sinh xã hội đảm bảo đầy đủ theo đúng quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó lưu ý một số nội dung trọng tâm: Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước; Về tổ chức thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018; Cơ chế tạo nguồn thực hiện chế độ tiền lương; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,  phòng chống tham nhũng, thực hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước.

         Thông qua giao ban khối tài chính, đây cũng là dịp để lãnh đạo Sở Tài chính lắng nghe nắm bắt những thuận lợi, khó khăn vướng mắc của các huyện, thành phố, thị xã trong công tác tham mưu điều hành ngân sách, công tác phối hợp giữa các cấp ngân sách./.

Thành Long

Các nội dung khác