Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo lấy ý kiến trước khi ban hành quy chế quản lý dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn.

09:13 | 12/10/2016

Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo

Ngày 11/10/2016, tại văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến trước khi ban hành quy chế quản lý dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo. Đến dự buổi hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Thị xã, các hội kiến trúc, quy hoạch, đại diện một số nhà đầu tư trên địa bàn.

Sau khi nghe đồng chí Hoàng Đức Khánh Giám đốc Sở Xây dựng trình bày tóm tắt dự thảo quy chế quản lý dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Đoàn Văn Tuấn đã có ý kiến chỉ đạo các thành viên tham dự hội thảo trao đổi thảo luận kỹ về các nội dung như lựa chọn chủ đầu tư, nguồn vốn đầu tư, quy định về xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, việc quản lý chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật đầu tư trong các khu dân cư, khu đô thị, các nội dung về nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, bàn giao công trình.


Ảnh chụp tại buổi hội thảo

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, tham gia đóng góp nhiều ý kiến với các cơ quan quản lý trong quá trình quản lý các dự án khu dân cư, khu đô thị và các nội dung cần sửa đổi, bổ sung vào dự thảo quy chế. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn đã yêu cầu các ngành Tài Nguyên Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện dự thảo báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 10.

Đàm Bích Hường

Các nội dung khác