Thông báo mời dự thầu, 02 gói thầu mua sắm tập trung tài sản tỉnh Thái Nguyên năm 2019

08:38 | 28/06/2019


Các nội dung khác