QĐ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

10:18 | 05/06/2018

QĐ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
1. Gói thầu: Mua sắm máy photocopy thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2018
2. Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018
3. Mua sắm máy siêu âm đen trắng xách tay thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2018
Tải file đính kèm

Các nội dung khác