Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm tập trung lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019

09:43 | 16/08/2019


Các nội dung khác