Một số chính sách, chế độ quy định mới được áp dụng từ ngày 01/01/2018

15:47 | 26/12/2017

1. Theo Thông tư số 126/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định rõ các đơn vị tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Tài chính, hình thức báo cáo công khai thông tin nợ công và nợ nước ngoài của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp và lập báo cáo về tình hình thực hiện vay và trả nợ của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thực hiện vay và trả nợ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ; Các cơ quan cho vay lại chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính về tình hình vay, trả nợ của từng dự án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ theo nhà tài trợ;Báo cáo về tình hình thực hiện trả nợ trực tiếp cho nước ngoài theo ủy quyền của Bộ Tài chính; Báo cáo tình hình phân loại các khoản nợ vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ; Báo cáo tình hình các dự án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ có nợ quá hạn; Báo cáo tình hình dư nợ của đơn vị nhận vay lại có nợ quá hạn; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp và cung cấp cho Bộ Tài chính các báo cáo về các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp, bao gồm: Thông tin chi tiết về khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp được xác nhận; Tổng hợp tình hình vay, trả nợ nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp theo hình thức tự vay tự trả; Tổng hợp tình hình vay, trả nợ nước ngoài ngắn hạn của doanh nghiệp theo hình thức tự vay tự trả

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên


Bộ Tài chính tổng hợp và lập báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp các báo cáo về nợ công báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đồng thời gửi các cơ quan có liên quan theo quy định của Luật Quản lý nợ công và các quy định liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018 và áp dụng cho việc lập các báo cáo năm của năm 2017 thay thế Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/04/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia./.

2. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014. Từ 1/1/2018, lao động nam đạt 31 năm đóng BHXH và lao động nữ 30 năm đóng BHXH sẽ được hưởng lương hưu tương đương 75 % mức đóng BHXH hàng tháng.

Ảnh minh họa Nguồn:Internet

Việc đáp ứng mức lương hưu 75 % theo lộ trình tới năm 2022, như sau: Từ năm 2019, nam phải đủ 32 năm tham gia BHXH, năm 2020 đạt 33 năm, năm 2021 đạt 34 năm và từ năm 2022, nam phải có 35 năm đóng BHXH. Đối với nữ, sau 1/1/2018 áp dụng đồng loạt quy định hưởng lương hưu ở mức 75 % khi đủ 30 năm tham gia BHXH. Việc tính tuổi hưu như trên căn cứ vào quy định hiện hành của Luật lao động: Nam nghỉ hưu ở tuổi 60 và nữ ở tuổi 55.

3. Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định về hoá đơn (sửa đổi), thay thế cho Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ, dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018.

Đồng thời đề xuất Chính phủ cho phép quy định Bộ Tài chính có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn in từ hệ thống máy tính chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này từ ngày 1/1/2018.

Những hóa đơn do tổ chức đã đặt in trước ngày 1/1/2018 thì được tiếp tục sử dụng trong năm 2018, và giao Bộ Tài chính có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Văn Khanh

Các nội dung khác