Bộ Tài chính họp trực tuyến tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

14:04 | 09/01/2018

Sáng ngày 08/01/2018, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị,Thủ tướng Chính phủ cùng một số Bộ, Ban, ngành Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nhữ Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, Tài chính; Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Hải Quan; Cục Dự trữ Nhà nước.

Đ/c Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị,Thủ tướng Chính phủ

 phát biểu chỉ đạo Hội nghị (tại điểm cầu Bộ Tài chính)

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tăng trưởng GDP ước đạt 6,81% (kế hoạch là 6,7%), là mức tăng cao nhất kể từ năm 2011. Đáng chú ý là sự đóng góp khá đồng đều của tất cả các ngành, lĩnh vực. Trong đó, khu vực nông nghiệp tăng 2,9%, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 8%, khu vực dịch vụ tăng 7,44%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 33,3%GDP (mục tiêu là khoảng 31,5%GDP), thu hút và giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh (tăng tương ứng 44,2% và 10,8% so với năm 2016); có 126.859 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 12,9 triệu lượt, tăng 29,1%; kim ngạch xuất khẩu tăng 21,1%, kim ngạch nhập khẩu tăng 20,8%, xuất siêu 2,7 tỷ USD. Thị trường tài chính, chứng khoán khởi sắc; tỷ giá ổn định, lãi suất cho vay giảm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm củng cố.

Đến ngày 31/12/2017, thu cân đối NSNN ước đạt khoảng 1.283,2 nghìn tỷ đồng, vượt 71 nghìn tỷ đồng (+5,9%) so dự toán, tăng 43,7 nghìn tỷ đồng so số báo cáo Quốc hội đạt mức động viên 25,6% so GDP; trong đó, thuế phí 21,% GDP. Về chi ngân sách ước đến ngày 31/12/2017 giải ngân nguồn vốn NSNN mới đạt khoảng 75,9% dự toán, vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 23,5% dự toán  (cùng kỳ năm 2016 tương ứng đạt 77% và 45,3% dự toán).

Hình ảnh hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Bộ Tài chính xác định nhiệm vụ chủ yếu năm 2018:

- Về thu ngân sách: Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và dự báo bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua dự toán thu cân đối NSNN năm 2018 là 1.319,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó: dự toán thu nội địa 1.099,3 nghìn tỷ đồng; dự toán thu dầu thô 35,9 nghìn tỷ đồng; dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 179 nghìn tỷ đồng (trên cơ sở số thu 283 nghìn tỷ đồng, hoàn thuế giá trị gia tăng 104 nghìn tỷ đồng); thu viện trợ 5 nghìn tỷ đồng

- Về chi NSNN: Dự toán chi NSNN năm 2018 là 1.523,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó: dự toán chi đầu tư phát triển NSNN là 399,7 nghìn tỷ đồng; dự toán chi thường xuyên NSNN là 940,74 nghìn tỷ đồng; dự toán chi trả nợ lãi là 112,5 nghìn tỷ đồng; dự toán chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế 35,76 nghìn tỷ đồng.

- Về Bội chi NSNN: Dự toán bội chi NSNN năm 2018 mức 3,7%GDP, số tuyệt đối là 204 nghìn tỷ đồng, trong đó bội chi ngân sách trung ương là 3,5%GDP, tương đương 195 nghìn tỷ đồng; bội chi ngân sách địa phương là 0,2%GDP, tương đương 9 nghìn tỷ đồng; 

- Về huy động vốn: Tổng nhiệm vụ huy động của NSNN năm 2018 để bù đắp bội chi và chi trả nợ gốc là 363,28 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động bù đắp bội chi 206,15 nghìn tỷ đồng, vay để trả nợ gốc 157,1 nghìn tỷ đồng.

Hình ảnh hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

* Đối với tính Thái Nguyên kết quả thực hiện năm 2017 đã có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng cao hơn so với năm trước, kinh tế vĩ mô cải thiện hơn, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống dân cư tiếp tục được quan tâm cụ thể:

Thu ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/12/2017 đạt 12.643 tỷ đồng, đạt 140,3% so với dự toán. Trong đó một số khoản thu cao so với dự toán được giao như:

- Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh

- Thu tiền sử dụng đất

- Thu tiền cho thuê đất

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

Chi ngân sách đến thời điểm 31/12/2017 được 11.158 tỷ đồng, bằng 109,4% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển 2.974 tỷ đồng, bằng 181,1% dự toán, chi thường xuyên 7.300 tỷ đồng bằng 104,7% dự toán, chi chương trình mục tiêu quốc gia 883 tỷ đồng bằng 101,4% dự toán.

Tóm lại, việc triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực, song cũng còn nhiều khó khăn. Bộ Tài chính tin tưởng với sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và với quyết tâm cao của cán bộ, công chức trong toàn ngành tài chính, nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao

 Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phát biểu đánh giá và bế mạc hội nghị ./. Thành Long

Các nội dung khác