Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

09:52 | 19/02/2020

Sáng 12/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Đây là Hội nghị trực tuyến lần thứ 3 được tổ chức sau gần 18 tháng thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và là hội nghị toàn quốc đầu tiên sau Tết Canh Tý.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Năm 2019 việc xây dựng CPĐT đã đạt được một số kết quả nổi bật. Theo đó,100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia, tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng đạt 86,5%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 đạt 10,76%; các bộ, ngành, địa phương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tăng từ 3% năm 2018 lên 27% năm 2019. Việc khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) góp phần chuẩn hóa việc cung cấp DVCTT, tăng cường quản lý nhà nước, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; từ 09/12/2019 đến nay, có trên 40.000 tài khoản đã đăng ký trên Cổng DVCQG, có hơn 12 triệu lượt truy cập, số hồ sơ đồng bộ trạng thái trên 600.000 hồ sơ. An toàn thông tin, an ninh mạng được bảo đảm. Tuy nhiên còn một số hạn chế như hành lang pháp lý cho triển khai CPĐT chưa được ban hành, các cơ sở dữ liệu quốc gia chậm được triển khai, hạ tầng kỹ thuật nhiều nơi chưa đáp ứng được nhu cầu.

 Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Việc xây dựng chính phủ điện tử, công nghệ thông tin phải gắn với cải cách hành chính bởi trước khi hoàn thiện dịch vụ công thì phải xử lý được hồ sơ công việc hành chính. Thời gian tới, các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương cần giải quyết đồng bộ các vấn đề pháp lý trong quá trình công nhận các văn bản, chữ ký số...

Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành phải quan tâm đặc biệt đến vấn đề thanh toán điện tử, đồng thời đề ra mô hình liên thông, theo hướng tất cả các dữ liệu của các bộ, ngành là dữ liệu chung của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ được chỉ định phân quyền sử dụng. Đồng thời, người sản xuất, cung cấp dịch vụ công phải chịu trách nhiệm về công tác an ninh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực vượt bậc, có nhiều cách làm mới, sáng tạo của các bộ, ngành về những thành tựu xây dựng chính phủ điện tử trong thời gian qua đã đóng góp hiệu quả cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Đề cập về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần có lộ trình cụ thể để tiếp tục xây dựng chiến lược về xây dựng chính phủ điện tử. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu thời gian tới các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố cần tiếp tục huy động nguồn lực triển khai xây dựng, phát triển chính phủ điện tử; nhanh chóng hoàn thiện thể chế, thủ tục hệ thống thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; khắc phục những tồn tại, hạn chế và khẩn trương thực hiện việc số hóa, xây dựng hệ thống và kết nối hệ thống để báo cáo Chính phủ. tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 17;  hoàn thiện thể chế để tạo hành lang pháp lý cho CPĐT, đồng thời hoàn thiện các yếu tố nền tảng của CPĐT; bảo đảm nguồn tài chính cho CPĐT, các ngành, địa phương cần quản lý tốt, chống tham nhũng, tiêu cực trong phát triển CPĐT. Việc xây dựng CPĐT phải đi liền với sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, cải cách thủ tục hành chính, giảm biên chế, tiết kiệm chi phí; có chương trình truyền thông lâu dài, liên tục để người dân thấy được lợi ích của của CPĐT. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao các bộ: Tài chính, Thông tin và Truyền thông triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn tài chính cần thiết cho công tác xây dựng chính phủ điện tử.


Thanh Tâm

Các nội dung khác