Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, Nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng ( khóa XII ).

16:42 | 15/04/2019

Ngày 12/4/2019, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, Nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng ( khóa XII ). Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Anh Dung - Phó bí Thư Đảng ủy Sở Tài chính; đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Giám đốc sở Tài chính; các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy Sở và toàn bộ các đồng chí là Đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở Tài chính.

Hình ảnh tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm đã nêu rõ ý nghĩa và sự cần thiết của Hội nghị lần này; đồng thời quán triệt nghiêm túc học tập và nghiên cứu sâu những nội dung, giá trị, ý nghĩa của các Nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng ( khóa XII ) nhằm mục đích nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức đúng, đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng nghị quyết, kết luận, quy định cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, và người lao động trong Đảng bộ Sở; tạo sự quyết tâm cao và thống nhất trong toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng ( khóa XII ).

Tại Hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ Sở đã được nghe đồng chí Vũ Thị Anh Dung- Phó Bí thư đảng ủy Sở, Chủ nhiệm UBKT quán triệt các nội dung: Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa ra những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân;


Tiếp sau đó, hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm- Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở quán triệt các nội dung sau: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 05/01/2019 của Bộ chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Kết luận số 44-KT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Nguyễn Ngọc Lâm- Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở

triển khai quán triệt các nội dung của Hội nghị


Cuối hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ đã được xem video về chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau buổi học tập Nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng ( khóa XII ), Đảng bộ Sở Tài chính đã quán triệt các đảng viên, các chi bộ xây dựng kế hoạch hành đồng theo quy định./.
Thành long

Các nội dung khác