Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019...

07:46 | 19/07/2019

Ngày 18/7/2018, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, sơ kết công tác xây dựng Đảng  và triển khai các chỉ thị, kết luận của Đảng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Xuân Thái-  Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ,  Ban Giám đốc; Bí thư các chi bộ trực thuộc, cán bộ đảng viên thuộc đảng bộ Sở Tài chính.

Theo báo cáo Sơ kết công tác nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Sở Tài chính đã đánh giá cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 đã đáp ứng kịp thời kinh phí để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; Đáp ứng được nhu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh.

Hình ảnh tại Hội nghị

Về thu ngân sách nhà nước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 đạt 7.297 tỷ đồng; đạt 48.6% so với dự toán HĐND tỉnh giao; bằng 104,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nội địa đạt 5.795 tỷ đồng, đạt 49,7% so với dự toán HĐND giao, bằng 104,1% so với cùng kỳ. Thu xuất nhập khẩu thực hiện đạt 1.467 tỷ đồng, đạt 43,8% so với dự toán HĐND giao, tăng 5.9% so với cùng kỳ…

Chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 đạt 5.514 tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán. Trong đó: Chi đầu tư phát triển thực hiện được 1.529 tỷ đồng; Chi thường xuyên 3.543 tỷ đồng, bằng 42.7% dự toán; chi Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện được 441 tỷ đồng, bằng 35.6% dự toán. Chi NSNN đảm bảo theo dự toán được giao.

Thực hiện chi ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 4.553 tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán. Trong đó: Chi đầu tư phát triển thực hiện được 977 tỷ đồng; Chi thường xuyên thực hiện chỉ được 3.149 tỷ đồng, bằng 45% dự toán; Chi Chương trình mục tiên quốc gia thực hiện được 407 tỷ đồng, bằng 47% dự toán.

Theo báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, BCH Đảng bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ  lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác tham mưu trong quản lý điều hành ngân sách, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của  tỉnh và đặc biệt là đã tham mưu kịp thời công tác điều hành ngân sách đáp ứng được các nhiệm vụ thường xuyên và cấp bách của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh giao. 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Cao Xuân Thái - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên phát biểu và quán triệt Chỉ thị số 35 –CT/TW ngày 30/5/ 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đ/c Cao Xuân Thái-  Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội ngh

Theo Chỉ thị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015-2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo. Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, vững trắc.

Hội nghị kết thúc cùng ngày.


Giáp Văn Khanh

Các nội dung khác