Tập huấn Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC cho kế toán các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019

10:18 | 28/11/2019

Từ ngày 27-30/11/2019, Sở Tài chính Thái Nguyên phối hợp với Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính tổ chức tập huấn, hướng dẫn Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã năm 2019 cho các đối tượng là cán bộ, công chức làm công tác chuyên quản ngân sách xã và kế toán ngân sách xã, phường, trị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Anh Dung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban chỉ đạo lớp tập huấn; đồng chí Toán Thị Ngoan - Trưởng phòng Quản lý, giám sát kế toán nhà nước - Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, giảng viên chính của Hội nghị và các đồng chí trong Ban quản lý lớp học; các đồng chí là cán bộ, công chức làm công tác chuyên quản ngân sách xã và kế toán ngân sách xã, phường, trị trấn.

Đ/c Vũ Thị Anh Dung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Vũ Thị Anh Dung - Phó giám đốc Sở, Trưởng ban chỉ đạo lớp nhấn mạnh sự cần thiết của nội dung tập huấn lần này đồng thời cũng quán triệt, động viên tinh thần các học viên để đạt kết quả cao trong đợt tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên hướng dẫn chi tiết những điểm mới của Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã so với Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ tài chính về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã và Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005. quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Theo đó Thông tư 70/2019/TT-BTC quy định mới về danh mục, biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính xã theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015 và Luật Kế toán năm 2015.

Hình ảnh tại Hội nghị

          Cuối hội nghị tập huấn, các học viên được tham gia thảo luận, chia sẻ và được giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thực tế tại xã, phường, thị trấn.

Thông qua buổi tập huấn giúp cho các đồng chí kế toán ngân sách xã thực hiện các chế độ, chính sách mới vào công tác chuyên môn nghiệp vụ tham mưu tốt hơn góp phần quản lý tài chính ngân sách tại xã, phường, thị trấn nói riêng và góp phần vào quản lý ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Nguyên nói chung được tốt hơn.Giáp Văn Khanh

Các nội dung khác