Hội nghị trực tuyến sơ kết một năm triển khai Quyết định 28/2018/QĐ-TTg tại tỉnh Thái Nguyên.

08:52 | 18/11/2019

Sáng ngày 15/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01năm thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị trực tuyến tại Thái Nguyên có đại điện Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã và thành phố tỉnh Thái Nguyên.


Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (Quyết định 28/2018-QĐ-TTg), Văn phòng Chính phủ đã tích cực phối hợp với 31 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện kết nối liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử thông qua trục liên thông văn bản quốc gia. 100% các đơn vị đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 02 cấp chính quyền trong đó 60 đơn vị kết nối thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh; 35 đơn vị kết nối trực tiếp phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) với trục liên thông văn bản quốc gia; 84/95 bộ, ngành, địa phương đã tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ vào hệ thông quản lý văn bản và điều hành. Theo ước tính của Văn phòng Chính phủ, chỉ tính riêng việc gửi, nhận văn bản điện tử theo 2 cấp hành chính giữa các bộ, ngành, địa phương giúp cắt giảm trên 1.200 tỷ đồng một năm từ việc cắt giảm chi phí sao chụp văn bản và gửi văn bản qua dịch vụ bưu chính.

Để hướng tới mục tiêu 100% các cơ quan hành chính nhà nước tham gia vào quá trình gửi, nhận văn bản điện tử và đổi mới phương thức làm việc từ giải quyết công việc theo phương thức truyền thống, dựa trên giấy tờ sang giải quyết văn bản, công việc trên môi trường điện tử. Văn phòng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành địa phương khẩn trương hoàn thành việc nâng cấp phần mềm QLVB&ĐH trong năm 2019. Đối với các bộ, ngành, địa phương sử dụng nhiều phần mềm QLVB&ĐH, sớm tổ chức liên thông các phần mềm trong nội bộ đơn vị để bảo đảm tiến độ liên thông văn bản 04 cấp chính quyền trước ngày 30/6/2020; bảo đảm việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số không sử dụng văn bản giấy được triển khai đồng bộ, hiệu quả….

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá việc gửi, nhận liên thông văn bản điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần làm giảm chi phí và thời gian. Việc liên thông văn bản điện tử thông suốt từ trung ương đến các cấp địa phương là cơ sở, nền tảng để triển khai kết nối, liên thông các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp, hình thành hệ thống Chính phủ điện tử kết nối thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần cố gắng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, sớm ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ. Tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản và cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, phát hành, gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền. Có cơ chế bảo đảm khả năng hoạt động ổn định đối với hạ tầng kỹ thuật, phương án dự phòng trong trường hợp sự cố xảy ra và chịu trách nhiệm nếu để lộ lọt thông tin khi gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng…

Tại tỉnh Thái Nguyên được sự chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh về công tác thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản Quốc gia theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Đến thời điểm hiện tại, 100% các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã kết nối, liên thông gửi/nhận văn bản điện tử 4 cấp từ Chính phủ đến cấp xã và ngược lại (hoàn thành trong năm 2018). Hiện nay đã kết nối với 1.749 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trung bình có khoảng trên 100.000 văn bản gửi nhận qua mạng hàng tháng trên hệ thống quản lý văn bản của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ thu hồi văn bản điện tử, từ chối trả lại văn bản, lấy lại văn bản, cập nhật văn bản, thay thế văn bản theo quy định tại Chương II Quyết định 28/2018/QĐ-TTg. Triển khai hoàn thiện nâng cấp chức năng điều hành đến 100% các xã, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác quản lý văn bản tại Sở Tài chính Thái Nguyên, được Ban giám đốc Sở thương xuyên quan tâm, chỉ đạo, đã được áp dụng phần mềm quản lý văn bản từ năm 2011 cho đến nay, đảm bảo liên thông, kết nối vào hệ thống chung của tỉnh Thái Nguyên, 100% văn bản phát hành được ký số và gửi, nhận trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản của tỉnh. Việc triển khai Hệ thống Quản lý văn bản đã góp phần tích cực trong quá trình triển khai công việc một cách nhanh chóng, đồng bộ, chính xác và đạt hiệu quả cao. Trong thời gian tới, Sở Tài chính Thái Nguyên, tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc vận hành hệ thống quản lý văn bản, đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng nhân lực làm công tác chuyên môn đảm bảo yêu cầu đề ra, nhằm từng bước tực hiện lộ trình phát triển chính quyền điện tử thống nhất, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số đối với lĩnh vực Tài chính tỉnh Thái Nguyên./.Nguyễn Việt Hùng

Các nội dung khác