Hội Thảo ứng dụng Công nghệ Thông tin phục vụ Công tác Quản lý Tài chính ngân sách thống nhất trong ngành Tài chính

08:52 | 21/06/2019

          Ngày 20/6, Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính tổ chức Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý Tài chính ngân sách thống nhất trong ngành Tài chính. Đến dự hội thảo có PGS.TS Phạm Tiến Đạt- Phó Viện trưởng Viện Chiến lực và chính sách tài chính; TS. Nguyễn Việt Hùng- Phó Cục trưởng Cục tin học và Thống kê tài chính; Đại diện Tổng Cục Dữ trữ nhà nước, Kho bạc nhà nước, Tổng cục Thuế, Hải quan và Sở Tài chính các địa phương thuộc khu vực phía Bắc từ Huế trở ra.

Hình ảnh tại Hội Thảo


Phát biểu tại Hội thảo, TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính cho biết, mục đích xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử ngành Tài chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Tài chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Dựa trên dữ liệu lớn và dữ liệu mở hướng tới Tài chính số với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Tạo nền tảng cho ngành Tài chính tiếp cận, nắm vai trò chủ động, kiến tạo và đi đầu trong việc chuyển đổi sang nền Tài chính số hiện đại tại Việt Nam. Theo đó, đến năm 2025 thiết lập hệ sinh thái ngành Tài chính số trong đó chính phủ đóng vai trò kiến tạo và kết nối với các bên thông qua việc mở, chia sẻ dữ liệu và các nền tảng số hóa để cho phép nhiều bên tạo ra các dịch vụ Tài chính thông minh.Cũng tại Hội thảo, đại diện Sở Tài chính Thái Nguyên trình bày tham luận “ Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý Tài chính ngân sách thống nhất trong ngành Tài chính tỉnh Thái Nguyên” được sự đồng tình, đánh giá cao của các đại biểu tham gia. Trong nhưng năm qua, Sở Tài chính Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động của ngành, cụ thể như: Năm 2015 được Bộ Tài chính chấm điểm chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin ICT INDEX xếp thứ 50/63 Sở Tài chính,và trong những năm gần đây với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc, công tác tham mưu về chỉ số ứng dụng CNTT được xếp thứ 7/63 Sở Tài chính; Nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức trong ngành tài chính đã được nâng cao, vai trò của việc ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trong các hoạt động hành chính đã được ứng dụng hầu hết trong nghiệp vụ Tài chính ngân sách. Để đạt được kết quả như trên, Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, cụ thể như:

          - Hàng năm xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghê thông tin của ngành tài chính bám sát theo các nhiệm vụ trong tâm, có sự thống nhất giữa cấp tính, cấp huyện và cấp xã để đảm bảo thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo, lãng phí ngân sách nhà nước.

          - Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thông qua các hội nghị và nhiều hình thức khác, nhằm nâng cao sự hiểu biết của cán bộ, công chức, người dân, các tổ chức, đơn vị về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tài chính ngân sách.Đặc biệt là xây dựng quy chế, chính sách nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin của ngành tài chính mang tính đồng bộ.

          - Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng ( phần cứng và phần mềm) mang tính trọng tâm có quy hoạch, định hướng cụ thể. Đồng thời tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức về ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài chính.


Đ/c Nguyên Lê Trung- Chánh văn phòng Sở Tài chính Thái Nguyên

trình bày tham luận tại Hội thảo.

Hội thảo đã tạo không gian khoa học trao đổi về hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan Tài chính Trung ương và cơ quan Tài chính địa phương, nhằm đề xuất mô hình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý Tài chính ngân sách thống nhất trong ngành Tài chính.

          Hội nghị kết thúc vào hồi 17h cùng ngày.Thành Long

Các nội dung khác